background

Apo-Carotenoid acid Ester carophyll

Apo-Carotenoid acid Ester carophyll

Hayvanlar ve bitkiler aleminde doğal olarak bulunan pigmentlerin çoğunu belirtmek için kullanılan genel bir terimdir. Bu yağda çözünen pigment grubu, kırmızı, turuncu ve sarı renklerden sorumlu 700'den fazla bileşik içerir. Çoğu karotenoid, 40 karbon atomu ve iki terminal halkası içeren hidrokarbonlardır 

Tüm fotosentetik organizmalar (bitki algleri ve siyanobakteriler dahil) ve bazı fotosentetik olmayan bakteri ve mantarlar karotenoidleri sentezler. Doğada iki karotenoid sınıfı bulunur: (a) molekülün bir ucunda veya her iki ucunda siklize edilebilen doğrusal hidrokarbonlardan oluşan β - karoten gibi karotenler ve (b) karotenlerin oksijenli türevleri, örneğin lutein, violaxanthin, neoxanthin ve zeaksantin, ksantofiller olarak bilinir .

Myform whatsapp icon