background

Köpük Kesiciler

Köpük Kesiciler

Tanım

Sütümsü beyaz sıvı.

Ambalaj birimi

20 kg.

Spesifikasyonlar

:

Aktif içerik

: ~ % 20

Katı içeriği

: ~ 33

İyonik yapı

: noniyonik/anyonik

Viskosite, 25 oC

: 1,50 mPa.s

pH

: 5-8

Yoğunluk, 25 oC

: 1,0 g/ml

Kullanım alanları: Uzun dayanımlı düşük viskositeli etkili köpük karşıtı silikon emülsiyondur. Yüzey aktif zengini formülasyonlarda (sıvı deterjanlar ve tekstil yardımcıları gibi) veya yoğun ürün taşınımının hızlı bir şekilde köpük karşıtı etkinsizliğine neden olduğu durumlar için uygundur.

Proses: Düşük viskositeli bir emülsiyon olduğu gibi, kolaylıkla yüksek viskoziteli formülasyonlarda kararlı dağılımlar elde edilebilir. Düşük viskoziteli ürünlerde ilk uyumluluk ve stabilite testleri köpüğü giderilmek için olan sistem üzerinde icra edilmelidir. Sıvı formülasyonlar için gerekli dozaj istenen kçpük kontrolü derecesine bağlıdır fakat genellikle % 0,1-2 arasında kullanılır. Eğer SE 39 proses sırasında ilave edilmesi gerekliyse, soğuk suda 1:1-1:10 aralığındaki bir oranda ön çözme işleminin yapılması tavsiye edilir. Eğer besleme pompası kullanılacaksa, pompalar düşük kesme (makaslama) gücü tipinde olmalıdır.

Depolama: Sıkıca kapalı orijinal ambalajında 0-35 oC arasında depolandığında en az 6 ay raf ömrüne sahiptir. Etikette belirtilen tarihin ötesinde depolama ürünün daha fazla kullanılamayacağı anlamına gelmez. Tasarlanan kullanım için gerekli olan özellikler, kalite güvence nedenleri ile kontrol edilmelidir.

Myform whatsapp icon